محمدرضا

“دستگاه تنس دکترهو را برای مادرم خریدم.عالیه.هیچ تفاوتی با دستگاه فیزیوتراپی بیرون نداره با اینکه با باتری کار میکنه.برای کاهش درد عضلات خیلی خوبه.”